ระบบการศึกษาในประเทศไต้หวัน

ปัจจุบันนี้การคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น เพราะการศึกษานำพาอนาคตที่ดีสำหรับคนในครอบครัวได้ ฉะนั้นก็ยังมีการสนับสนุนให้ลูกหลานเรียนสูงๆ เพื่อกลับมาดูแลคนในครอบครัวในภายหลังได้ ซึ่งการศึกษาของแต่ละประเทศก็มักจะมีความคล้ายคลึงกัน ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาในประเทศไต้หวันก็ตาม

ระบบการศึกษาในประเทศไต้หวันนั้น ถือว่า  ค่อนข้างจะได้รับชื่อเสียงในเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่ที่ถือว่าเป็นประเทศที่ติดอันดับ1 ในด้านคณิตศาสตร์ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกเลยทีเดียว อีกอย่างหนึ่งคนในประเทศยังมีประสิทธิภาพ และขึ้นชื่อในเรื่องของประชากรที่รักการอ่านอีกด้วย เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงเร่งสร้างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอ่านก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก จนบางครั้งก็อาจจะถูกวิจารณ์บ้างว่า นักเรียนที่เรียนโรงเรียนในไต้หวันนี้ อาจจะไม่ได้รับอิสระทางความคิดทำให้ไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยไต้หวัน ก็จะได้รับอิสระในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย ทำให้นักศึกษาเหล่านั้นรู้จักการวางแผนการทำงานเมื่อจบการศึกษานั่นเอง

taiwan

เมื่อเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศไต้หวันกับประเทศไทย ก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่ และยังคล้ายกับประเทศในแถบเอเชียอีกด้วย โดยระดับการศึกษานั้นจะเริ่มตั้งแต่ ระดับประถมอยู่ที่ 6 ปี และเมื่อจบโรงเรียนประถม ก็จะต่อด้วยมัธยมต้น 3 ปี หรือที่ไต้หวันจะเรียกว่า Junior High School   เมื่อจบมัธยมต้น ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ หากเรียนสายสามัญก็ต่อมัธยมปลาย ส่วนสายอาชีพก็แตกต่างกันไป ซึ่งก็จะเรียน 3 ปีเท่ากัน ส่วนระดับปริญญาตรีนั้น จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 2 – 4 ปีขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนภาคปกติหรือภาคพิเศษ และระดับปริญญาโท ก็จะอยู่ที่ 1 – 4 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะเรียนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศไทย ก็จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างกันก็คงจะเป็นเรื่องของหลักสูตรที่มีอยู่ทำให้แตกต่างกันได้

การศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ก็จะเห็นได้ว่า ประเทศนั้นๆ มักจะมีการพัฒนาในเรื่องของระบบการศึกษาที่ก้าวไกลและรวดเร็วเป็นอย่างมาก หากลองเปรียบเทียบกับประเทศที่ล้าหลัง ก็จะรู้ว่าประเทศเหล่านั้นขาดการพัฒนาในระบบการศึกษาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหากคุณสนใจที่จะศึกษาระบบการศึกษาในประเทศไต้หวัน เพื่อใช้ในการเรียนต่อ ก็สามารถที่จะตัดสินใจไปเรียนได้โดยไม่ต้องลังเลใจเลย เพราะประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว